زیست
پلیمر شریف

مجموعه ما با بکارگیری آخرین یافته‌‌های علمی و استفاده از تجهیزات به روز تلاش دارد تا به عنوان یک واحد تولیدی دانش‌محور نقش مثبتی را در حوزۀ تولید آمیزه­ها و محصولات نهایی در حوزۀ فیلم، ترموفرمینگ، و تزریق ایفا نماید.

Zist Polymer Brings
Nature
to Our Lives

محصولات

محصولات زیست پلیمر شریف، مشتمل بر آمیزه­های دوست‌دار محیط زیست و محصولات نهایی در صنایع فیلم دمشی، تزریق، و ترموفرمینگ هستند که با هدف کمرنگ کردن ردّ پای کربن در صنایع و همچنین کاستن از ماندگاری پلاستیک‌‌ها در محیط زیست طراحی‌ شده‌اند. این محصولات ایده‌‌هایی بسیار جذاب برای توسعۀ پایدار در جوامعند.

دوستدار محیط زیست

شرکت زیست پلیمر شریف بر پایه خواستگاهی محیط زیستی شکل گرفت. کمک به محیط زیست ابعاد متعددی دارد، که ما در زیست پلیمر ازین میان بر کاهش پسماند پلاستیکی در محیط و کاهش استفاده از منابع تجدید ناپذیر نفتی دست گذاشته ‌ایم.

برخی از مشتریان ما

Daily Market

سوالات متداول

© Zist Polymer Sharif. All rights reserved