products : زیرانداز

  There is no data here up to now
موارد جستجو شده :
  • صنعت :: بسته بندی
نتـــایج 1 تا 15   ::   از 15 نتیــــجه
انواع مختلف فیلم های گیاهی که به عنوان زیر انداز یا برای پوشانیدن داخل ابزار بسته بندی مانند کارتن، کف پالتی ها یا غیره کاربرد دارد با ابعاد، ضخامت و رنگ های متنوع به سفارش مشتری در شرکت زیست پلیمر شریف تولید می گردد.