products : پیش بند

  There is no data here up to now
موارد جستجو شده :
  • صنعت :: بسته بندی
نتـــایج 1 تا 15   ::   از 15 نتیــــجه
شرکت زیست پلیمر شریف پیش بندهای گیاهی متنوعی برای بزرگسال ها و کودکان برای کاربردهای مختلفی همچون دندانپزشکی، آرایشگاه ها، اتاق جراحی، پیش بند بازی کودکان و غیره تولید می نماید. مواد سازنده این پیش بندها دوست دار محیط زیست با رایحه های مختلف می باشد که کاملا سازگار برای تماس با پوست بدن است. همچنین، با توجه به سفارش مشتری قابل تولید در رنگ های متنوع و چاپ های مختلف می باشد.