products : کیسه زباله رولی پرفراژ دار

  There is no data here up to now
موارد جستجو شده :
  • صنعت :: بسته بندی
نتـــایج 1 تا 15   ::   از 15 نتیــــجه
کیسه های زباله دوست دار محیط زیست شرکت زیست پلیمر شریف به شکل رولی و پرفراژدار با کاربرد آسان در سه اندازه کوچک، متوسط، و بزرگ در بسته بندی های مختلف لفاف، کارتنی و کیلویی در اختیار مشتریان محترم قرار می گیرد.