products : مالچ فیلم

  There is no data here up to now
موارد جستجو شده :
  • صنعت :: بسته بندی
نتـــایج 1 تا 15   ::   از 15 نتیــــجه
فیلم مالچ در صنایع کشاورزی برای بهبود عملکرد و رشد بهینه گیاهان استفاده می گردد که باعث جلوگیری از رویش علف های هرز و تبخیر آب می شود. فیلم های آن با توجه به نیاز مشتری به شکل یک و سه لایه از ضخامت 20 تا 100 میکرون قابل تولید می باشد.