products : روکش

  There is no data here up to now
موارد جستجو شده :
  • صنعت :: بسته بندی
نتـــایج 1 تا 15   ::   از 15 نتیــــجه
انواع مختلف روکش های لباس مانند کاورهای خشکشویی، پتویی، روتختی، رو بالشی، قالی شویی، گان های پزشکی یا روکش های دستگاه ها با پایه گیاهی و زیست تخریب پذیر در شرکت زیست پلیمر شریف تولید می گردد.