products : دستکش یکبار مصرف

  There is no data here up to now
موارد جستجو شده :
  • صنعت :: بسته بندی
نتـــایج 1 تا 15   ::   از 15 نتیــــجه
به دلیل آن که معمولا طول عمر استفاده دستکش های یکبار مصرف بسیار کوتاه است، دستکش های یکبار مصرف گیاهی شرکت زیست پلیمر شریف یک راه حل بسیار مناسب برای استفاده بیشتر از محصول های یکبار مصرف با رویکرد کاهش استفاده از پلیمرهای پایه نفتی می باشد. این دستکش ها با قابلیت جذب بیش تر تعریق، کاملا سازگار برای تماس با پوست بدن می باشد و در رایحه های مختلف قابلیت تولید دارد.